نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی


بر اساس مصوبه جدید شورای عالی انقلاب فرهنگی به منظور جلوگیری از فعالیت و سوجویی افراد حقیقی و حقوقی فاقد مجوز، ارگان ها و نهادها می توانند جهت آگاهی از اطلاعات مؤسسات فرهنگی دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به سایت www.yazd.farhang.gov.ir  مراجعه نمایند.