هسته رویان طراوت ایساتیس هسته رویان طراوت ایساتیس

هسته رویان طراوت ایساتیس به شماره ثبت 950 و به مدیریت خانم فاطمه مرادی در مرحله پیش رشد مرکز رشد واحدهای فناوری تفت مستقر شده است. از جمله همکاران این شرکت می توان به جناب آقای مهندس کاوه صالحی اشاره نمود. ایشان کارشناس اداره جهاد کشاورزی تفت و دارای گواهی ثبت اختراع با عنوان "فرآیند ایجاد بستر کشت آزوپیت تهیه شده از کمپوست گیاه آزولا" است.