نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مسئول مرکز رشد واحدهای فناوری تفت به عنوان دبیر ستاد شهرستانی برنامه های هفته پژوهش معرفی شد


فرماندار شهرستان تفت در جلسه ای که با حضور رؤسای دانشگاه ها ومراکز آموزش عالی شهرستان تفت به منظور هماهنگی برای برگزاری مراسم هفته پژوهش برگزار شد؛ مسعود نیک سیرت را به عنوان دبیر ستاد شهرستانی برنامه هفته پژوهش شهرستان تفت معرفی نمود.