نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مسئول راه اندازی مرکز رشد واحدهای فناری تفت خبر داد:

به گفته مسئول راه اندازی مرکز رشد واحدهای فناوری تفت، در مردادماه 1393 سه درخواست پذیرش در سامانه وندای این مرکز ثبت شده است. گفتنی است ایده محوری هر سه متقاضی پذیرش، در حوزه کشاورزی است.