نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

فعال شدن مرکز نوآوری در مرکز رشد واحدهای فناوری تفت


با حمایت پارک علم و فناوری یزد مرکز نوآوری در شهر تفت برای حمایت از ایده های فناورانه راه اندازی می شود. در این مرکز تیم های نوآوری که توانسته اند ایده ای جدید، فناورانه و کاربردی را شناسایی نمایند اما هنوز آمادگی تبدیل شدن به شرکت را ندارند، پذیرش می شوند. مرکز نوآوری تفت تلاش می نماید با حمایت های لازم، شرایط مورد نیاز برای شکل گیری تیم کاری و همچنین ساخت ایده محوری را فراهم نموده و از این رهگذر زمینه های لازم برای ورود تیم نوآوری را به مرکز رشد، فراهم آورد. لازم به ذکراست که از هر تیم نوآوری فقط یک طرح پذیرش می شود. لذا پیشنهاد می شود با بررسی و دقت نظر کامل، ایده ای را انتخاب نمایید که بتواند دارای مسیر رشد و توسعه باشد و تیم را به سمت پذیرش در مرکز رشد، رهنمون سازد. همچنین افرادی که عضو شرکت های مستقر در پارک فناوری و مرکز رشد می باشند، نمی توانند به عنوان مجری در قالب تیم نوآوری پذیرش شوند.

برای پذیرش در مرکز نوآوری تفت توجه به موارد زیر ضروری است.
1- تیم کاری متخصص: منظور افرادی که در زمینه خاصی دارای تخصص باشند و بتوانند موضوعی را که برای تیم نوآوری پیش بینی نموده اند، به انجام رسانند.

2- ایده محوری: تیم نوآوری باید برای خود یک ایده محوری انتخاب نماید. ایده محوری در نهایت منجر به ارائه یک محصول جدید و فناورانه می شود. در این مرکز الزامی به ساخت نمونه تجاری محصول نیست. بلکه ساخت نمونه آزمایشگاهی و یا اولیه محصول که دارای کارایی باشد نیز مورد قبول است. ایده محوری براساس شناخت تیم کاری از بازار و درک کاستی ها و نواقصات فناورانه موجود و همچنین توان تیم کاری برای ساخت آن، انتخاب می شود. بنابراین اگر چه در این مرحله محصول تولید شده تجاری نیست اما باید پتانسیل ورود به بازار را داشته باشد. موضوعات پژوهشی و مطالعاتی نمی توانند به عنوان ایده انتخاب شوند. چرا که پیش فرض این است که مطالعات و پژوهش های مربوط به ایده پیشتر انجام شده است و تیم نوآور در صدد ساخت و تجاری سازی آن است.

3- طرح های مورد حمایت در مرکز نوآوری تفت به دو دسته طرح های پایه (سقف حمایت مالی ده میلیون ریال) و طرح های ویژه (سقف حمایت مالی پنجاه میلیون ریال) تفکیک می شوند. لذا علاقمندان به پذیرش در این مرکز لازم است نسبت به مطالعه دقیق فرم های زیر و ارائه درخواست خود اقدام نمایند.

دانلود فرم اولیه پذیرش طرح های پایه

دانلود فرم اولیه پذیرش طرح های ویژه