نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

ساختار سازمانی مرکز

در بالاترین رده سازمانی مرکز رشد فناوری تفت، هیئت امنای مرکز قرار دارد که به تأسی از پارک علم و فناوری استان یزد، هیأت امنای مرکز رشد فناوری تفت همان هیئت امنای پارک علم و فناوری استان یزد می‌باشد. پس از هیئت امنا، رئیس پارک علم و فناوری یزد قرار می‌گیرد که نقش هدایت و راهبری مرکز رشد فناوری تفت را بر عهده دارند. پس از رئیس پارک علم و فناوری یزد، مسئول مرکز رشد فناوری تفت قرار دارد که وظیفه اداره امور اجرایی مرکز رشد و نظارت بر فعالیت واحدهای مستقر را بر عهده دارد.