نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دیدار مسئول مرکز رشد فناوری تفت با رییس دانشکده فنی شهید مطهری تفت


در این دیدار که در دفتر رییس دانشکده فنی مطهری تفت برگزار شد؛ پیرامون مباحث علمی و فناوری و نحوه ارتقای جایگاه فناوری شهرستان در استان و همچنین زمینه های موجود برای حمایت از دانشجویان صاحب ایده بحث و تبادل نظر شد. در پایان جلسه جناب آقای مهندس محامدی (رییس دانشکده فنی شهید مطهری) درخواست برگزاری جلسه ای با حضور تمام رؤسای دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی برای هم اندیشی و همکاری در برگزاری همایش تقدیر از پژوهشگران و فناوران برتر شهرستان در هفته پژوهش را اعلام نمودند.