نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دومین جلسه شورای پذیرش مرکز رشد واحدهای فناور تفت برگزار شد

برگزاری دومین جلسه شورای پذیرش مرکز رشد واحدهای فناور تفت

دومین جلسه شوراي پذيرش مركز رشد واحدهاي فناوري تفت در تاريخ سه شنبه مورخ 02/07/1392 با حضور نمایندگان شرکت های متقاضی و اعضای شورای پذیرش در محل مركز رشد واحدهاي فناوري تفت برگزار شد. در این جلسه، درخواست استقرار متقاضیان بررسی و در نهایت با استقرار دو شرکت کنکاش ایساتیس و مدیران آینده ساز در دوره پیش رشد مرکز موافقت شد.