نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

حضور مسئول مرکز رشد فناوری تفت در دبیرستان شهید صدوقی تفت


مسئول مرکز رشد واحدهای فناوری تفت به همراه مدیر پژوهشسرای امام خمینی شهر تفت ضمن حضور در دبیرستان شهید صدوقی این شهر در جمع دانش آموزان این دبیرستان به بیان اهمیت ایده پردازی، خلاقیت، کارآفرینی، توجه به آینده شغلی و چگونگی حمایت در مرکز نوآوری پارک علم و فناوری یزد پرداختند. گفتنی است این بازدید در راستای هدف آشنا نمودن دانش آموزان با فعالیت های پارک علم و فناوری یزد و مرکز رشد واحدهای فناوری تفت و به منظور معرفی مرکز نوآوری صورت پذیرفت.