نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری دوره آموزشی ارتقاء توان تخصصي مديران و كارشناسان مراكز رشد


مسئول مرکز رش واحدهای فناوری تفت در دوره آموزشی ارتقاء توان تخصصي مديران و كارشناسان مراكز رشد در كارگاه آموزشي فرآيندها و شيوه‌هاي اجرايي در مراكز رشد فناوري  که به منظور ارتقاي دانش و توانمندي مديران و كارشناسان مراكز رشد، توسط شهرك علمي و تحقيقاتي اصفهان برگزار شد؛ حضور یافت. در این دوره موضوعات زیر مطرح و مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

*      اصول و مباني مركز رشد و جذب و پذيرش شركت­هاي دانش بنيان

*      آشنايي با فرآيند جذب و پذيرش واحدهاي فناور در مركز رشد

*      معرفي دوره رشد مقدماتي

*      هدايت و حمايت از واحدهاي فناور در مركز رشد

*      نحوه مصاحبه برای پذيرش شركت­هاي دانش بنيان در مركز رشد

*      چگونگی برگزاری جلسه شوراي پذيرش و ارزيابي

*      خدمات مراكز رشد

*      نحوه نظارت و ارزيابي در مراكز رشد فناوري