نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری جشنواره جابر بن حیان در پژوهشسرای دانش آموزی امام خمینی تفت


در این جشنواره دانش اموازان مقطع ابتدایی به ارائه دستاوردهای فکری و آموزشی خود در قالب طرح های کوچک پرداختند. مسئول راه اندای مرکز رشد فناوری تفت ضمن بازدید از این جشنواره، برگزاری این قبیل جشنواره ها را گامی مهم در ترویج فرهنگ خلاقیت، نوآوری و فن آفرینی دانست.