نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید از پروژه هوشمندسازی گلخانه خالقی


مسئول راه اندازی مرکز رشد فناوری تفت به همراه معاون مرکز رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات یزد از پروژه هوشمند سازی گلخانه خالقی که توسط شرکت ساعیان صنعت نوین یزد به مدیریت آقای عباسی راد انجام شده است بازدید نمودند. در این بازدید که در روز چهارشنبه مورخ 1394/3/27 در منطقه حسین آباد ریسمانی یزد انجام شد؛ جمعی از کارشناسان و مدیران سازمان جهاد کشاورزی و سازمان نظام مهندسی کشاورزی استان حضور داشتند.