نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید از دو طرح نوآوری در دانشکده فنی و حرفه ای امام خمینی تفت


مسئول راه اندازی مرکز رشد واحدهای فناوری تفت، با حضور در دانشکده فنی و حرفه ای امام خمینی از دو طرح نوآورانه بازدید نمود. در این بازدید ضمن معرفی مرکز نوآوری پارک علم و فناوری یزد توضیحاتی راجع به فرآیند حمایت از طرح های نوآورانه در این مرکز ارائه شد.