نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازار دارایی فکری چیست؟


بازار دارایی فکری فرابورس ایران، ساختاری قانونی و مطمئن برای عرضه و فروش دارایی های فکری در کشور است. در این بازار تبادل گواهینامه های ثبت اختراع، طرح های صنعتی، علائم تجاری و ... انجام می شود. دارایی های فکری در این بازار بعد از طی فرآیندی مشتمل بر ارزیابی فنی، تهیه طرح تجاری، ارزش گذاری یا قیمت گذاری، بازاریابی و با تأیید کمیته عرضه بازار، آگهی شده و مورد معامله قرار می گیرد. علاقه مندان و صاحبان فکر و ایده برای دریافت و مشاهده بروشورهای مربوط به سایت www.ifb.ir قسمت بازار دارایی فکری- راهنمای بازار دارایی فکری مراجعه نمایند.