نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اولین جلسه شورای پذیرش مرکز رشد واحدهای فناور تفت برگزار شد

برگزاری اولین جلسه شورای پذیرش مرکز رشد واحدهای فناور تفت

اولین جلسه شورای پذیرش مرکز رشد واحدهای فاور تفت در تاریخ 16/05/1392 با حضور اعضای شورای پذیرش، معاون محترم پشتیبانی پارک علم و فناوری یزد و مدیر محترم دفتر مراکز رشد برگزار شد. در این جلسه سه درخواست مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت با دو درخواست برای استقرار در دوره پیش رشد موافقت به عمل آمد. لازم به ذکر است جلسه بعدی شورای پذیرش برای بررسی درخواست سایر متقاضیان در آینده ای نزدیک برگزار خواهد شد.