نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

انتصابات در پارک علم و فناوری یزد


دکتر پورسراجیان رییس پارک علم و فناوری یزد، طی احکامی جداگانه جناب آقای مهندس خامسی را با حفظ سمت به عنوان مدیر روابط عمومی، جناب آقای مهندس اکبریان را با حفظ سمت به عنوان سرپرست خدمات IT جناب آقای مهندس حسینی بغدادآبادی را به سمت سرپرست فناوری و بازاریابی، و خانم فیروزفرد را به سمت کارشناس مسئول مرکز نوآوری و پارک علمی کودکان و نوجوانان منصوب نمودند. مرکز رشد واحدهای فناوری تفت ضمن تبریک به این عزیزان برای آن ها در مسئولیت جدید موفقیت و سربلندی را آرزومند است.