نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

ارسال سه درخواست پذیرش به مرکز رشد فناوری تفت


به گفته مسئول راه اندازی مرکز رشد واحدهای فناوری تفت، در شهریور ماه 1393 سه شرکت جدید متقاضی استقرار در مرکز رشد واحدهای فناوری تفت شده اند. ایده محوری دو شرکت در زمینه کشاورزی و ایده محوری یک شرکت در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات است. نیک سیرت از برگزاری جلسه شورای پذیرش مرکز رشد واحدهای فناوری تفت برای بررسی درخواست متقاضیان در آینده ای نزدیک خبر داد.